Veelgestelde vragen

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Welke vervoerder rijdt in mijn gemeente?

vervoerders

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een (Wmo)pasje

De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een (Wmo)pasje, waarmee u gebruik kunt maken van de Regiotaxi. Tijdens een huisbezoek/gesprek gaat een consulent daarover in gesprek.

Hoe betaal ik de eigen ritbijdrage?

De eigen ritbijdrage van een taxirit wordt met een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd. Hiervoor geeft u één keer een machtiging af en de betaling (incasso) gaat voortaan automatisch.

Aan wie geef ik de automatische incasso af?

Na goedkeuring van uw aanvraag van uw Regiotaxipas, ontvangt u schriftelijk bericht waarin u wordt gevraagd de machtiging voor automatische incasso in te vullen, te ondertekenen en retour te sturen. In dit bericht staat aan wie u de machtiging afgeeft.

Tot wanneer geef ik de incasso af?

De automatische incasso blijft geldig, totdat u zelf deze machtiging weer intrekt. Banken hebben hiervoor rode kaarten. Uw bank kan u meer informatie geven over automatische incasso.

Meer informatie over automatische incasso?

Op de website incassomachtigen.nl vindt u meer informatie.

Waarom moet ik € 3,00 toeslag betalen als ik na 21.00 uur een rit voor de volgende dag bestel?

Tijdig reserveren zorgt er voor dat de vervoerder de ritten goed kan inplannen en voorkomt dat de taxi’s zonder passagiers rijden. Dat bespaart dus onnodige kosten.

Betaal ik de toeslag per rit of per persoon?

De € 3,00 geldt per pashouder. Als een meereizende (begeleider) niet op zijn eigen pasnummer reist, betaalt u één keer € 3,00 toeslag.

Als ik mijn rit tijdig annuleer, moet ik dan wel € 3,00 toeslag betalen?

Als u uw rit tijdig (minimaal één uur van te voren) annuleert hoeft u geen toeslag te betalen.

OV-begeleiderskaart niet meer van toepassing

Binnen het systeem van de Regiotaxi zijn er 2 mogelijkheden om u te laten begeleiden:

  1. Iedere pashouder mag standaard 1 meereizende mee laten reizen. Deze persoon is hetzelfde tarief verschuldigd als de pashouder
  2. Als er sprake is van medische begeleiding, dan kan deze persoon gratis meereizen. Of hiervan sprake is, is ter beoordeling aan de consulent van het Zorgloket.
    Voorwaarde bij een indicatie medische begeleiding is dat deze altijd mee moet reizen. Mocht u willen weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de verandering van zones naar kilometers

Per 1 maart 2019 verandert de berekening van de ritbijdrage.

Wat verandert er?

De berekening van de eigen ritbijdrage verandert. Vanaf 1 maart 2019 gaat u als gebruiker van het maatwerkvervoer, ook wel de Regiotaxi genoemd, niet meer per zone maar per afgelegde kilometer betalen.

Waarom verandert dat?

Deze nieuwe manier van afrekenen is eerlijker en duidelijker voor iedereen.

Hoezo is dat eerlijker?

Dat is eerlijker, omdat u vanaf 1 maart 2019 ook écht betaalt wat u afneemt. Niet het aantal zones is bepalend, maar het daadwerkelijk aantal afgelegde kilometers. We willen dat iedereen in de samenleving kan meedoen en er zo weinig mogelijk verschil is tussen mensen mét en zonder beperking. Voor iedereen gelden vanaf 1 maart 2019 dezelfde tarieven. In het openbaar vervoer worden de kosten ook op basis van het aantal afgelegde kilometers berekend.

Worden mijn ritten dan nu duurder?

Kortere ritten worden wat goedkoper/langere ritten worden duurder.
De nieuwe tarieven sluiten aan bij de kosten van het openbaar vervoer. Iedereen betaalt dezelfde prijs voor dezelfde afstand. Als het gaat om korte ritten, dan zal de ritbijdrage wat lager worden.
Gaat het om wat langere ritten, dan zal de ritbijdrage wat hoger worden.
Over het algemeen kunnen wij niet concluderen of de nieuwe berekening goedkoper of duurder uitvalt voor u. Bij het boeken van een rit kan de regiecentrale u exact vertellen wat de rit kost.
Het ligt aan hoeveel kilometer er wordt gereisd met het maatwerkvervoer. Voorheen werd de ritbijdrage bepaald door de hoeveelheid zones er werden doorkruist.  En in iedere gemeente was de afstand binnen elke zone verschillend.

Waarom wordt mijn rit duurder? Wat is daar nou eerlijk aan?

De methode met zones zorgde voor ongelijkheid. Dezelfde gereisde afstand elders kon goedkoper of duurder uitpakken, omdat de ene zone groter of kleiner was dan de andere. Dat zorgde bovendien voor een gevoel van onrechtvaardigheid.
De nieuwe manier van afrekenen is eerlijker, omdat gebruikers dan ook echt betalen wat ze afnemen én omdat iedereen hetzelfde betaalt voor dezelfde afstand.
Eerlijk is ook dat de eigen ritbijdrage gelijk is aan het Openbaar Vervoer (OV)

Wat moet ik betalen per kilometer?

De nieuwe manier van de ritprijs berekenen start met een opstaptarief en een tarief per afgelegde kilometer.
De tarieven, die overigens gelijk zijn aan het reguliere openbaar vervoer, zijn met ingang van 1 maart 2019 als volgt:

Opstaptarief (starttarief):         EUR 0,96
Tarief per afgelegde kilometer: EUR 0,197


Aan de hand van de kilometer-afstanden kan men berekenen wat in het vervolg de ritbijdrage zal worden.
Om dit te verduidelijken hierna twee voorbeelden:

Voorbeeld 1
Een rit van 5 kilometer (binnen 2 zones) kost nu € 2,15 per rit.
Dit wordt € 1,95 per rit (€ 0,96 instaptarief en 5 kilometer x € 0,197).


Voorbeeld 2
Een rit van 15 kilometer (binnen 3 zones) kost nu € 2,75 per rit.
Dit wordt € 3,32 per rit (€ 0,96 instaptarief en 15 kilometer x € 0,197)

Voorbeeld ritprijsberekening langer dan 25 kilometer
De maximale toegestane lengte van een Regiotaxi-rit bedraagt 25 kilometer vanaf uw huisadres. Wilt u toch tot 5 kilometer verder reizen dan betaalt u voor de extra kilometers een tarief van €  1,75 per kilometer.

 

Bijvoorbeeld:
een rit van 28 kilometer kost € 11,14
(25 x kilometertarief € 0,197 + instaptarief € 0,96 + € 5,25 (3 x extra tarief € 1,75)

Verandert er iets voor mij?

Ja, er verandert iets voor iedereen. U gaat nl. voortaan betalen voor elke afgelegde kilometer wanneer u gebruik maakt van maatwerkvervoer.

Kan ik overal komen?

Het maatwerkvervoer an sich verandert niet, enkel de ritprijsberekening. U kunt tot maximaal 30 kilometer vanaf uw woonadres met de Regiotaxi reizen. Vanaf 25 kilometer geldt een extra tarief van €1,75 per kilometer.

Valys

Wilt u verder reizen dan 25 kilometer dan kan dat met Valys. U kunt daarvoor een Valys-pas aanvragen. Let op: het aanvragen van de pas kan twee weken duren.
Meer informatie hierover vindt u op www.valys.nl of via het telefoonnummer 0900 9630.

Bij wie of waar kan ik terecht met vragen?

Naast de informatie die u op deze website aantreft, kunt u op de website van uw gemeente meer informatie vinden over dit onderwerp. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.