HERZIENE CODE Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Algemeen

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) is daarvoor de leidraad.

In het belang van passagiers, chauffeurs van rolstoelvoertuigen en de organisaties waarbinnen zij actief zijn, beschrijft de code de (wettelijke) regels waaraan moet worden voldaan.
De code is onder verantwoordelijkheid van alle relevante stakeholders binnen het ‘Platform Code VVR’ recent geactualiseerd.
Kan de rolstoelinzittende niet veilig worden vervoerd, dan moet in het belang van alle partijen het vervoer desnoods geweigerd worden.

 

Uitstapjes buiten de eigen regio?

Vraag de Valys-pas aan

Op familiebezoek of een dagje erop uit? Kent u Valys al?

Voor de korte afstanden belt u de regiotaxi, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys.


U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer vanaf uw woonadres.
Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming
brengt. Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. U kunt deze aanvragen op de website van Valys

Wat heeft u nodig?

U komt in aanmerking voor een Valys pas als u één van de volgende documenten heeft

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt over (één van) bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Valys
Valys is ook telefonisch bereikbaar op 0900 9630