Nieuws

Met uw Regiotaxipas toegang tot de recreatieparken in Twente

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Wijziging tarieven Regiotaxi

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen de tarieven van de Regiotaxi Twente.
Per 1 januari 2020 gaat het

  • instaptarief van € 0,96 naar € 0,98
  • het tarief per gereisde kilometer van € 0197 naar € 0,202.

De tarieven van de Regiotaxi zijn gebaseerd op de tarieven in het openbaar vervoer.

Met uw Regiotaxipas toegang tot de recreatieparken in Twente

Met het plaatsen van speciale toegangspoortjes voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers op recreatiepark Het Rutbeek in Enschede, Het Hulsbeek in Oldenzaal en Het Lageveld in Wierden zijn de Twentse recreatieparken beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking.
Alle recreatieparken in Twente hebben hiermee een speciaal toegangshek voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Gedetailleerde informatie over het pasjessysteem is onder meer te vinden op de website van Het Hulsbeek.

De toegangspoortjes op Het Hulsbeek staan bij P4, de parkeerplaats voor Het Buitenhuys en het Outdoor Challenge Park.
Op Het Rutbeek staan de poortjes bij de parkeerplaatsen P1 en P3.

 

HERZIENE CODE Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Algemeen

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) is daarvoor de leidraad.

In het belang van passagiers, chauffeurs van rolstoelvoertuigen en de organisaties waarbinnen zij actief zijn, beschrijft de code de (wettelijke) regels waaraan moet worden voldaan.
De code is onder verantwoordelijkheid van alle relevante stakeholders binnen het ‘Platform Code VVR’ recent geactualiseerd.
Kan de rolstoelinzittende niet veilig worden vervoerd, dan moet in het belang van alle partijen het vervoer desnoods geweigerd worden.

 

Uitstapjes buiten de eigen regio?

Vraag de Valys-pas aan

Op familiebezoek of een dagje erop uit? Kent u Valys al?

Voor de korte afstanden belt u de regiotaxi, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys.


U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer vanaf uw woonadres.
Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming
brengt. Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. U kunt deze aanvragen op de website van Valys

Wat heeft u nodig?

U komt in aanmerking voor een Valys pas als u één van de volgende documenten heeft

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt over (één van) bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Valys
Valys is ook telefonisch bereikbaar op 0900 9630