Nieuws

Heropstart inning ritbijdragen reizigers Almelo, Hellendoorn, Wierden en Twenterand

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

De problemen met de facturatie en de automatische incasso van de ritbijdragen voor Regiotaxi Twente in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Wierden en Twenterand zijn opgelost.

Hierdoor start Regiotaxi Twente de gebruikelijke maandelijkse inning van de ritbijdragen met ingang van maart 2020 voor deze gemeenten weer op.

Daarnaast werkt Regiotaxi Twente de opgelopen achterstand over de maanden juli 2019 tot en met januari 2020, volgens onderstaand schema geleidelijk weg.

Ritten van de maand

Ontvangst factuur rond

Incassodatum of

(indien machtiging afgegeven)

Uiterlijke betaaldatum (indien betaling op factuur)

Februari 2020 + juli 2019

28 maart 2020

30 maart 2020

30 maart 2020

Maart 2020 + augustus en september 2019

20 april 2020

23 april 2020

23 april 2020

April 2020 + oktober en november 2019

22 mei 2020

28 mei 2020

28 mei 2020

Mei 2020 + december 2019 en januari 2020

22 juni 2020

25 juni 2020

25 juni 2020

Op de facturen ziet u welke ritbijdragen u betaalt voor de door u gemaakte ritten.

Alle reizigers die in bovenstaande maanden hebben gereisd, ontvangen rond 18 maart een brief met gelijke strekking.

Met vragen naar aanleiding van dit bericht of voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met Connexxion Debiteurenbeheer via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of via 088 - 625 6100 

Met uw Regiotaxipas toegang tot de recreatieparken in Twente

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Wijziging tarieven Regiotaxi

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen de tarieven van de Regiotaxi Twente.
Per 1 januari 2020 gaat het

  • instaptarief van € 0,96 naar € 0,98
  • het tarief per gereisde kilometer van € 0197 naar € 0,202.

De tarieven van de Regiotaxi zijn gebaseerd op de tarieven in het openbaar vervoer.

Met uw Regiotaxipas toegang tot de recreatieparken in Twente

Met het plaatsen van speciale toegangspoortjes voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers op recreatiepark Het Rutbeek in Enschede, Het Hulsbeek in Oldenzaal en Het Lageveld in Wierden zijn de Twentse recreatieparken beter toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking.
Alle recreatieparken in Twente hebben hiermee een speciaal toegangshek voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Gedetailleerde informatie over het pasjessysteem is onder meer te vinden op de website van Het Hulsbeek.

De toegangspoortjes op Het Hulsbeek staan bij P4, de parkeerplaats voor Het Buitenhuys en het Outdoor Challenge Park.
Op Het Rutbeek staan de poortjes bij de parkeerplaatsen P1 en P3.

 

HERZIENE CODE Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Algemeen

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) is daarvoor de leidraad.

In het belang van passagiers, chauffeurs van rolstoelvoertuigen en de organisaties waarbinnen zij actief zijn, beschrijft de code de (wettelijke) regels waaraan moet worden voldaan.
De code is onder verantwoordelijkheid van alle relevante stakeholders binnen het ‘Platform Code VVR’ recent geactualiseerd.
Kan de rolstoelinzittende niet veilig worden vervoerd, dan moet in het belang van alle partijen het vervoer desnoods geweigerd worden.

 

Uitstapjes buiten de eigen regio?

Vraag de Valys-pas aan

Op familiebezoek of een dagje erop uit? Kent u Valys al?

Voor de korte afstanden belt u de regiotaxi, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys.


U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer vanaf uw woonadres.
Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming
brengt. Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. U kunt deze aanvragen op de website van Valys

Wat heeft u nodig?

U komt in aanmerking voor een Valys pas als u één van de volgende documenten heeft

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt over (één van) bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Valys
Valys is ook telefonisch bereikbaar op 0900 9630